logo
HOME De Conclusie

HET BEGIN

MIJN WOORD

ERVARINGEN

IS ER HULP

VERWERKING

R. FRANZ

CONCLUSIE >

GEDICHTEN

Nu ik aan het eind van mijn verhaal gekomen ben kan ik zeggen dat mijn geloof in Jehovah God en het offer van Jezus niet verdwenen zijn. Verder heb ik het volste vertrouwen in God, dat Hij alles zal rechtzetten.

De organisatie zegt dat Jezus alleen de middelaar is van de gezalfde klasse, (zie de WT van 15 juli 1979, blz. 31: WT. 15 februari 1980 blz. 22-29), maar dit is in strijd met de bijbel waar gesproken wordt door de apostel Paulus in 1 Ti. 2:5: "Want er is één God en één middelaar tussen God en mensen, een mens, Christus Jezus. (NWV)." Ik bezie de zaak nu zo: Het wachttoren genootschap is een menselijke organisatie, die geen speciale plaats bij God inneemt ten opzichte van andere religieuze organisaties.

Door dit besef heb ik een moeilijke tijd achter de rug. De teleurstelling en ontgoocheling zijn groot, maar ik zou tegen iedereen willen zeggen die dit ook meemaakt, houdt goede moed! Blijf de bijbel lezen, bid tot Jehovah door Jezus zijn zoon. Leg Hem al uw zorgen voor en vertrouw op hem met heel uw hart. Daarom heb ik geprobeerd mijn gevoelens uit te drukken door een gedicht.

Ik wens een ieder die ook zo'n moeilijke tijd doormaakt veel sterkte en Gods zegen toe.