logo
HOME Mijn woord

HET BEGIN

MIJN WOORD >

ERVARINGEN

IS ER HULP

VERWERKING

R. FRANZ

CONCLUSIE

GEDICHTEN

Ik wil me eerst even voorstellen:

Mijn naam is Maudhenny en ik ben 32 jaar met Jehovah's getuigen verbonden geweest. Ik heb nu deze organisatie verlaten. Het was een moeilijke beslissing en na lang nadenken heb ik besloten om een brief te schrijven naar de gemeente waar ik mijn redenen in uiteenzet. Mijn brief heb ik opgenomen op deze site, zodat eventuele belangstellenden dit kunnen lezen.

Klik hier om deze brief te lezen.

Ik heb besloten om mijn verhaal op het Internet te zetten. Hoewel er op het net verschillende ervaringen staan, wil ik ook mijn deel er aan toevoegen. Het is niet mijn bedoeling om te lasteren of kwaad te spreken. De meeste getuigen zijn nette mannen en vrouwen die volgens de bijbelse maatstaf willen leven.

Ik weet dat er onder de getuigen de laatste jaren veel vragen zijn gerezen overĀ  deze organisatie die zegt door "Gods Geest" geleid te worden. De bewijzen stapelen zich langzamerhand op dat dit niet het geval kan zijn. Deze site is in de eerste plaats bedoeld voor deze getuigen die teleurgesteld zijn en zich veel dingen afvragen.

Ik weet zeker dat veel van wat ik schrijf herkenbaar zal zijn.

Verder bid ik dat zij hun geloof in God en Christus niet verliezen, maar juist innerlijke vrijheid zullen beleven, niet afhankelijk van een "menselijke organisatie".

Maudhenny