logo
HOME R. Franz

HET BEGIN

MIJN WOORD

ERVARINGEN

IS ER HULP

VERWERKING

R. FRANZ >

CONCLUSIE

GEDICHTEN

Veel getuigen weten niet wat zich achter de schermen van het wachttoren genootschap afspeelt. Zij hebben zelfs geen enkel idee hoe de leerstellingen en de gedragsregels van hun eigen organisatie tot stand komen. De beslissingen van het besturend lichaam vinden plaats achter gesloten deuren. Het aantal leden is in de loop van jaren nogal eens gewijzigd van tien tot soms achttien personen.

R. Franz is zelf negen jaar lid van deze groep geweest. Hij kwam vanwege beslissingen waarvoor hij mede verantwoordelijk was voor een gewetensconflict te staan. Hij was het met bepaalde beslissingen niet eens en werd door de organisatie verstoten. twee jaar later besloot hij een boek te schrijven, het is voor het eerst in 1983 in het Engels verschenen. Het boek is in 1998 in het Nederlands uitgegeven.

Het is zonder bittere gevoelens geschreven en heeft als doel om inzicht te verschaffen. Het is voor het eerst dat er informatie uit het Besturend Lichaam van Jehovah's Getuigen naar buiten komt. Het verslag van R. Franz laat zien wat zich achter de schermen van het leiderschap van de organisatie afspeelt. Hij beschrijft veel historische feiten over de organisatie en het boek is bovendien zeer goed gedocumenteerd.

Het is een indringend relaas over de dramatische macht van religieuze leiders over het leven van mensen.

Franz zelf schrijft:

"Dit boek is geschreven vanuit een gevoel van verplichting jegens mensen die ik werkelijk liefheb. Met een zuiver geweten kan ik zeggen dat het mijn bedoeling is te helpen, niet om pijn te doen. Als iets pijnlijk is om te lezen, dan was het ook pijnlijk het te schrijven. Hopelijk zal de lezer inzien dat het zoeken naar waarheid nooit ondermijnend is voor het geloof.

Integendeel, elke poging om waarheid te vinden en hoog te houden, zal de basis van het ware geloof versterken. Wat degenen die deze informatie lezen ermee willen doen is hun eigen verantwoordelijkheid. Op zijn minst echter zal de boodschap hebben geklonken en zal uit een morele verantwoordelijkheid niet voorbij zijn gegaan".

 

Gewetensconflict Raymond Franz.

Het op een zeer integere wijze geschreven boek van Raymond Franz, voormalig lid van het “besturend lichaam” van Jehovah’s Getuigen, is een absolute aanrader voor mensen die meer inzicht willen in de leringen en handelwijze van het WTG. Het aangedragen materiaal in dit boek is zeer goed gedocumenteerd en heel herkenbaar voor Jehovah’s Getuigen die eerlijk durven te kijken naar het WTG. 

Gewetensconflict – Mensen gehoorzamen of God trouw blijven

ISBN 90 259 4722 0; 440 pagina’s.

Auteur: Raymond Franz (ex lid besturend lichaam) – (Crises of Conscience; ISBN 0-914675-04-4)

Het boek is niet meer leverbaar, maar wel digitaal beschikbaar (EPUB). Om te lezen is EPUB het beste. Het boek is als doorzoekbare PDF ook beschikbaar. De PDF van het originele boek (OCR en minder goed leesbaar) is eveneens beschikbaar. Daarin staan de voetnoten e.d. In de EPUB en de doorzoekbare PDF staan die niet.

Met dank aan Wim de Goeij van de Wachttorenkijker