logo
HOME Gedichten van MaudHenny: Email naar God

HET BEGIN

MIJN WOORD

ERVARINGEN

IS ER HULP

VERWERKING

R. FRANZ

CONCLUSIE

GEDICHTEN

Aan: De Hoogste, die in de hemel woont
Mijn Heer in de hemel.. Ja! Daar ben ik weer!
Als ik onbeleefd ben! AchHet spijt me zeer,
Maar ik zend nu een e-mail naar U toe.
Want Heer!! Het bidden maakt mij zo moe.
Waarom zijn Uw wegen zo moeilijk te begrijpen?
en Uw daden zo ondoorgrondelijk?
Dat ik dit vraag, is toch niet zo verwonderlijk?

Wij zijn zo klein en nietig in Uw ogen,
nog minder dan een stofje op een weegschaal,
minder dan een druppel water in een emmer.
Wij snappen niet dat U dit kan gedogen.
Al die ellende op deze aarde.
Wat heeft dat nu voor waarde?

Na veel zoeken. Dacht ik. . Ja! Eindelijk gevonden!
Het antwoord op al onze dwalingen en wonden.

Geen toeval God!? Dat U mij iemand zond
en.weg was de grond waar ik op stond,
"Je bent bedrogen" dacht ik terstond.

Ik heb Uw Woord verkeerd verstaan.
Vergeef me! Dit is in onwetendheid gedaan.
De pijn was sterk en hevig Heer!
Ik schreeuwde tot U. keer op keer.
Het leek of U mij niet hoorde
terwijl de pijn mijn hart doorboorde.

Van hem had ik andere dingen over U vernomen.
Mijn hele leven is er door verstoord,
dit had ik niet verwacht in mijn stoutste dromen,
gebeurtenissen die ik nog nooit had gehoord.

Dank God!! U heeft mij nooit verlaten.
Verlost heeft U mij van een dwaalleer.
Langzaam zal de pijn verdwijnen
en gaat de zon ook voor mij weer schijnen.

Nu weet ik dat God alles zal herstellen,
elke traan uit onze ogen zal wissen.
En ik wil het vreugdevol verder vertellen.
Ook al zal de grote Slang zeker sissen.
maar.. laat hij zich niet vergissen
de Schepper is machtiger dan hij.

Werp je last op God en vertrouw op Hem
Hij kent onze hartenwensen en..
zal ons zeker leiden naar de juiste mensen.

Maudhenny