logo
HOME Mijn brief naar de gemeente

HET BEGIN

MIJN WOORD

ERVARINGEN

IS ER HULP

VERWERKING

R. FRANZ

CONCLUSIE

GEDICHTEN

21 augustus 2000

Broeders,

Na lang nadenken, heb ik een besluit genomen en ik wil jullie dat nu mededelen. Ik heb besloten mij van de organisatie van Jehovah's Getuigen te distantiëren. Omdat ik 32 jaar achter deze organisatie heb gestaan was deze beslissing niet van de één op de andere dag genomen. Integendeel! Het was een moeilijke beslissing.

Mijn redenen hier voor zijn:

Al geruime tijd ben ik ernstig over de organisatie na gaan denken en ik moet voor mijzelf constateren dat er iets niet klopt. Er zijn veel dingen waar ik volkomen achter sta, maar er zijn uitspraken waar ik het niet meer mee eens kan zijn. Het is mijn geweten, die mij zegt dat ik eerlijk tegenover jullie moet zijn en ik weet dat ik nu juist handel.

Ik heb het broeder Linger geprobeerd uit te leggen. Ik weet dat er afvallige lectuur bestaat, maar je kunt niet alles op een hoop gooien. Het boek "Gewetensconflict" is een integer en eerlijk boek. Het beschrijft het reilen en zeilen binnen de Organisatie, de schrijver van dit boek, Raymond Franz, heeft negen jaar binnen het besturend lichaam dienst gedaan.

Hij moest bepaalde beslissingen nemen die niet door de bijbel ondersteund werden en kwam met zijn geweten in conflict. Hij werd door de organisatie verstoten alleen omdat hij het met sommige uitspraken niet eens was. Twee jaar later besloot hij een boek te schrijven, niet om te lasteren, want het boek is met liefde geschreven. Zijn verantwoordelijkheidsgevoel gaf hem te kennen dat hij dit bekend moest maken. Het is voor het eerst dat dergelijke informatie van het besturend lichaam naar buiten komt. Na het lezen van het boek ben ik er van overtuigd dat deze man waarheid schrijft.

De meeste getuigen weten niet wat zich achter de schermen afspeelt. Het boek geeft veel historische feiten weer en is zeer goed gedocumenteerd, vooral dat laatste was voor mij belangrijk, want alles is te verifiëren. De organisatie zegt altijd door Gods Geest geleid te worden, maar na een lang en diep onderzoek stapelen de bewijzen zich op, dat het niet het geval kan zijn. Gods Geest was blijkbaar ook wel eens afwezig, gezien het respectabele aantal miskleunen uit het verleden.

In dit verband wordt er dan gesproken over "nieuw licht" en altijd wordt hiervoor Spreuken 4:18 aangehaald, maar uit de context van dit vers blijkt dat het om individuen gaat. Het licht gaat helderder schijnen op het pad der rechtvaardigen die bezig zijn rechtvaardigheid te leren, met als gevolg dat aan het einde van hun weg het licht volop schijnt. Hier gaat het niet om een religieuze organisatie.

Veel getuigen weten dat er omtrent de verwachtingen van het jaar 1975 iets is misgegaan met het inzicht van de organisatie, maar hoe velen zullen weten dat het ook mis ging in de jaren 1874, 1878, 1914, 1919, en 1925?

Dan de steeds veranderde gedachte over de bloedkwestie (hoeveel broeders, zusters en kinderen zijn er nodeloos gestorven??
Denk aan de steeds veranderde gedachte over de dienstplicht. (Hoeveel broeders hebben er voor niks in de gevangenis gezeten?)  In Nederland is dat misschien niet zo erg, maar wat denk je van Afrika waar jonge mannen in smerige gevangenissen zaten terwijl ze ook katoen konden plukken als vervanging, zodat zij bij hun gezin hadden kunnen blijven?
De organisatie beweert vanaf 1979 dat Jezus alleen de Middelaar van de 144000 is, terwijl Paulus zegt in 1 Ti. 2:5: Want er is één God en één middelaar tussen God en mensen , een mens Christus Jezus.
Andere gedachte over het geslacht 1914.
Andere gedachte over het scheiden van de schapen en bokken.
Verwarrende gedachte over de opstanding (Sodom en Gomorra). Vanaf 1879 tot nu toe 4 keer wel opstanding en 5 keer geen opstanding.
Romeinen 13 is in de loop van jaren ook steeds verandert, (overheden) Eerst waren natien de overheden, daarna Jehovah God   en Christus en weer later de natien.
De miskleun over de Koning van het Noorden.

Ook heb ik het vreemd gevonden, dat personen nu gedoopt worden in de naam van de Vader, de Zoon en de door Gods Geest geleide organisatie. Terwijl Jezus zei: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zou God nu echt zo verwarrend met zijn volk omgaan? Dit is geen "nieuw licht" meer, maar rommelen met de bijbel. De tekst Deut. 18:21,22 was voor mij een grote hulp.

Wat mij enorm heeft aangegrepen is het volgende:

De broeders en zusters werden destijds zwaar in Malawi vervolgd en velen zijn er vermoord omdat zij geen partijkaart wilden kopen. Tezelfdertijd werd in Mexico smeergeld betaald om van militaire dienst af te komen en de Organisatie keurde dat goed. (Zou Jehovah het ook goedkeuren dit meten met 2 maten??) Dit alles is te verifiëren. Ik ben er van overtuigd dat de organisatie bloedschuld heeft en wil me daarvan distantiëren.

Ik bezie de zaak nu zo: Het wachttorengenootschap is een menselijke organisatie, die geen speciale plaats bij God inneemt ten opzichte van andere religieuze organisaties. De organisatie matigt zich ten onrechte een positie bij God aan die zij niet heeft. God is een God van orde en niet van wanorde. Ik voel me daarom niet langer thuis in deze organisatie, die zelfs durft te beweren, dat wij de bijbel zonder haar niet kunnen begrijpen. Ik vraag me af waarom zij zo redeneert, iedereen kan de bijbel onder leiding van Gods Geest begrijpen en er van leren.
 
Ik wil het hierbij laten ik heb jullie mijn standpunten uiteengezet en neem aan dat jullie mijn besluit zullen respecteren. Ik zou het zeer op prijs stellen als jullie het hier ook bij laten en geen contact meer met mij opnemen. Verder wil ik jullie verzoeken om al mijn persoonlijke gegevens uit de administratie te verwijderen. Natuurlijk wens ik jullie het beste toe.

Vriendelijke groeten van,
Maudhenny