logo
HOME Mijn Ervaringen: Gewetensconflict

HET BEGIN

MIJN WOORD

ERVARINGEN

IS ER HULP

VERWERKING

R. FRANZ

CONCLUSIE

GEDICHTEN

Ik wil graag vertellen hoe ik met dit boek "Gewetensconflict" van Raymond Franz in aanraking ben gekomen.

Zoals veel getuigen had ook ik vraagtekens bij enkele leerstellingen en profetieÎn. Zoals het geslacht van 1914, de scheiding van de schapen en bokken, de onvervulde verwachting van 1975. Via mijn zoon kwam ik heel toevallig enkele hoofdstukken van dit boek tegen, zij staan online op het Internet. Na het lezen hiervan, was hij erg onder de indruk en bestelde meteen het boek. Op zijn aandringen ben ik begonnen te lezen, met de gedachte: "Weer een afvallige die zo nodig iets moet schrijven tegen de "Organisatie".

Na het lezen van het eerste hoofdstuk was ik erg ontdaan. Ik heb wel meer lectuur in handen gehad van "afvalligen en tegenstanders", maar na het lezen van ÈÈn of meer bladzijden zette ik het weg met de gedachte: "dit is laster". Wetende dat de Bijbel ook voor dergelijke inlichtingen waarschuwt. Al tijdens het lezen, was ongeloof mijn eerste reactie. Maar verder lezend besef je: "Dit kan iemand niet verzinnen" dat was mijn tweede reactie. Dit verzin je niet! Franz is in die 40 jaar naar deze situatie toe gegroeid en wat hij meegemaakt heeft is werkelijk zeer aangrijpend.

Ik heb altijd een enorm respect gehad voor de "getrouwe en beleidvolle slaafklasse" (het besturende lichaam) en met mij vele anderen. Maar langzamerhand drong het tot mij door dat God en Jezus zo niet werken. Nergens in de Bijbel vond ik daar een precedent voor.

Die hele ontgoocheling die Franz mee heeft gemaakt maak je eigelijk ook mee. Je voelt wat hij heeft gevoeld. De meeste getuigen weten dat gekonkel met data niet. 1914, 1975. Ja, veel getuigen zijn daar mee bekend. Maar hoe velen weten de miskleunen van 1874, 1878, 1919, 1925?

Dat geval van Mexico en Malawi was heel schokkend en ook het meten met twee maten. De getuigen in Malawi hadden een enorme vervolging te verduren. In de wachttoren stond destijds een heel verslag over hun ervaringen, velen zijn er vermoord omdat zij geen partijkaart wilden kopen. Terwijl in Mexico steekpenningen werden betaald om van militaire dienst af te komen. Dat gaf toch de doorslag, vooral omdat het door de Organisatie werd goedgekeurd.

Dan vraag je jezelf het volgende af:

"Hoe werkt de 'getrouwe en beleidvolle slaaf' eigenlijk?" Ze komen bij elkaar, gaan in gebed, nemen de Bijbel en vragen Gods Geest om ons op juiste wijze leiding te kunnen geven. Iedere getuige denkt dat zij zo te werk gaan. Terwijl het in werkelijkheid heel anders is. Ik geloof dat dit de grootste schok is. Franz beschrijft in zijn boek heel nauwkeurig de werkwijze van het besturende lichaam. En ik ben er van overtuigd dat de meeste van Jehovah's Getuigen dit niet weten.

Hij beschrijft in zijn boek ook de veranderde gedachten over Bijbelse leerstellingen. Zogenaamd "nieuw licht". Oprechte mensen die naar de waarheid zoeken zullen na het lezen van dit boek tot de conclusie komen dat God niet zo verwarrend met zijn volk omgaat.

De Organisatie zegt leiding van Gods Geest te hebben, als wij de geschiedenis beschouwen komen wij tot een heel andere mening. Dit is zeer verontrustend, want op een zeker moment vraag je jezelf af: "Wie of wat kan ik nog vertrouwen"? Je raakt in verwarring en de zekerheid wordt onder je voeten weggeslagen. Kortom je weet niet meer wat te doen. Je hele leven heb je opgebouwd rondom de belofte die God door middel van de getrouwe en beleidvolle slaaf aan ons doorgaf en nu blijkt dit alles een farce te zijn.

 

Ik ken veel oudere getuigen die ziek of invalide zijn, zij kijken uit naar de dag waarop Gods Koninkrijk over deze aarde zal gaan regeren. Velen hebben door de jaren heen grote opofferingen gebracht, uren in weer en wind het predikingwerk verricht. Ondanks het opschuiven van "het einde van dit huidige stelsel" bleven zij de Organisatie trouw, er van overtuigd zijnde dat God dit alles zegende. Ik heb echter op pijnlijke wijze moeten ondervinden, dat alle menselijke betrekkingen zoals liefde, vriendschap, trouw , liefde voor ouders en omgekeerd, onderworpen werden aan een menselijke organisatie. Dit heeft geleid tot ontwrichting van huwelijken, verbroken vriendschappen en het heeft, niet te vergeten, een wig gedreven tussen ouders en hun kinderen.

Het is zeer kwalijk van de organisatie dat zij zoveel macht over mensen heeft, als Gods woordvoerders. Je denkt dat je God gehoorzaamt, maar je gehoorzaamt een "menselijke organisatie". Het boek van Raymond Franz laat dat heel duidelijk zien. Het is ook niet juist dat mensen uitgesloten worden die kritische vragen hebben zodat deze in een afschuwelijk isolement terecht komen, met als reden: de organisatie rein houden, de eenheid bewaren en vooral de boosdoener tot berouw brengen. Toegegeven, er zijn ook veel goede dingen in de organisatie van het Wachttorengenootschap maar elke organisatie op aarde heeft wel iets goeds, nietwaar? Het gaat om de bijbelse boodschap en daar mag zeker niet mee gerommeld worden.

Ik moet zeggen dat, hoewel ik enorm teleurgesteld en verdrietig ben er nu van overtuigd ben dat God en Jezus niet achter deze organisatie staan. In de lectuur wordt geschreven, dat wij zonder de" beleidvolle slaaf" Gods Woord niet kunnen begrijpen. Waar halen zij deze redenering vandaan? De Bijbel is een dikke brief van God naar de mens en iedereen kan deze brief door middel van zijn Geest begrijpen en er van leren.

Ondanks alles hebben Franz en zijn vrouw het geloof in God behouden en dat is een bemoediging voor mij. Mijn hart gaat uit naar de vele broeders en zusters die ik in de loop van jaren heb leren kennen en ik hoop dat velen achter de waarheid van de "Waarheid" zullen komen. Ik zal dat steeds in mijn gebed gedenken. Als zij dit boek lezen wens ik hun veel sterkte toe en bid dat zij hun geloof in God en Christus niet zullen verliezen.


gewetensconflict kommer_kwel broeder_x